Gårdlauget

"Gårdlauget Boulevarden" hører ind under de to andelsboligforeninger "Sigersted" og "Skjalm Hvide" og bliver drevet af gårdlaugets bestyrelse der består af fem medlemmer.

Gårdlauget kan have fire suppleanter hvoraf to af suppleanterne altid er formændene for Skjalm Hvides og Sigersteds bestyrelser.

Bestyrelsen er på valg hvert år så begge foreninger skiftesvis har et medlem i overvægt.