AIR BNB Regler

Regler for Korttidsudlejning i A/B Skjalm Hvide

På netop afholdt ordinær generalforsamling 19. marts 2018  blev der vedtaget et sæt regler for kortidsudlejning i foreningen.

LÆS REGLER HER:

(download som PDF her)

Korttidsudlejning via udlejningsbureauer eller som bed and breakfast o.l. i foreningen.
Foreningens praksis med udgangspunkt i vedtægterne:
- Det er bestemt af vedtægterne i foreningen, at der er bopælspligt i foreningens lejligheder. Det er derfor i strid med vedtægterne, hvis andelshavere f.eks. bor et andet sted og løbende udlejer lejligheden i Skjalm Hvide via AIRBNB o.l. Hvis medlemmer af en eller anden grund, f.eks. grundet studier eller af arbejdsmæssige årsager i en periode ikke bebor deres lejlighed, skal lejligheden fremlejes på normal vis efter aftale med bestyrelsen og med kopi af fremlejekontrakt til bestyrelsen.
Dette gælder også hvis en andelshaver har en del af lejligheden, f.eks. et værelse eller mere, "til overs". Dette værelse skal så fremlejes til f.eks. en ung under uddannelse.

Ny ret til udlejning i højst 5 perioder af en samlet længde på højst 5 uger:
- Det er bestemt af vedtægterne i foreningen, at ejendommens lejligheder er til beboelse og at foreningens boliger ikke må benyttes erhvervsmæssigt.
- En fremleje ud over de fastlagte 5 perioders udlejning vil være at betragte som
erhvervsmæssig benyttelse. Dette gælder ligeledes ved udlejning af enkeltværelser på hotellignende eller bed and breakfast vilkår.
- Det er andelshaveren, der skal sikre at fremlejer ikke er til gene for andre andelshavere. Det er andelshaveren, der skal sikre at fremlejer følger foreningens og Gårdlaugets
ordensregler og at fremlejer i øvrigt lever op til almindelige normer for adfærd i en beboelsesejendom.
- Andelshaveren skal således "se fremlejeren an", bl.a. ved at tjekke "lejerens" profil på AIRBNB o.l.
- Andelshaveren skal således sørge for at fremlejer er gjort bekendt med ordensregler m.m., herunder specielt reglerne for ro i ejendommen, i gården og på altanerne.
- Andelshaveren skal således sørge for at fremlejer gjort bekendt med hvor affald m.m. skal afleveres.
- Ved hver korttidsudlejning i henhold til ovenstående skal andelshaveren give bestyrelsen meddelelse om fremlejen på foreningens mail senest ved fremlejens begyndelse. Ligeledes
skal opgangens beboere informeres om fremlejen via opslag på opgangstavlen. (Ved sammenlagte lejligheder informeres i begge de opgange, som lejligheden indgår i.)

Reglerne er vedtaget på Skjalm Hvides generalforsamling den 19.marts 2018 og er gældende fra denne dato.

Der er tale om en etårig forsøgsperiode, som evalueres på næste ordinære generalforsamling i 2019.

Såfremt der allerede er indgået udlejningsaftaler ud over de 5 vedtagne og lovlige, skal andelshaveren henvende sig til bestyrelsen omgående.

Gode råd om korttidsudlejningen i øvrigt:
Det vil være en rigtig god ide, hvis andelshaveren selv udleverer nøglerne til lejligheden, samt er til stede når nøglerne skal afleveres igen.

Det vil være en rigtig god ide, hvis andelshaveren giver "lejeren" oplysninger om navn og telefonnummer på en kontaktperson i opgangen, som kan kontaktes under opholdet såfremt der
skulle opstå problemer eller spørgsmål.